Placeholder Image 2

Osian Elfryn

Osian Elfryn, Yn Enedigol o Waunfawr, Caernarfon.

Wedi graddio mewn Celfydd Gain o Athorfa Prifysgol Cymru, Caerdydd

Ers coleg wedi canolbwyntio ar ffotograffiaeth du/gwyn

Dyma eingreifftiau o dirluniau Gogledd Cymry sydd ar gael maint 43 x 30cm, wedi eu fframio neu mawntio.

Online ShopI brynu tirluniau Osian Elfryn yn uniongyrchol ac yn ddiogel ar-lein, cliciwch yma.

 

 
Move
Adfeilion

Adfeilion
 
 

Cymraeg
English

Dewiswch o'r uchod.

Gwaith Newydd

Printiau Cyfyngedig
~ Kyffin Williams

Kyffin Williams ~ Bwthyn

Ffotograffau
~ Geraint Thomas

Geraint Thomas

DELWEDDAU
Galeri 16
Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ

[t] 01286 685 227
[e] cliciwch yma
[m] map

y mis yma...