Placeholder Image 2

Dyfrlliwiau gan Rhian Symes

Dechreuodd Rhian baentio â dyfrlliwiau mewn cyfnod yn ei bywyd pan oedd newydd gael strôc. Wedi i'r ffisiotherapydd ddatgan "defnyddiwch eich braich neu fe'i collwch", fe wynebodd ei sefyllfa. Aeth ati i ddarlunio anifeiliaid anwes, blodau, pynciau cyffredin, yna penderfynodd estyn am ei chamera. Roedd yr adar yn fendigedig i'w gweld ond eu hadlewyrchiadau a'i denodd yn fwy. Mae'n defnyddio lliwiau llachar, siapiau crwm a delweddau estynedig, lliw'r awyr, cabanau yn y coed, a badau ar gamlesi, â'r cyfan yn ychwanegu at y lliwiau y mae hi'n eu creu."

Isod mae detholiad o waith Rhian Symes.

Online ShopI brynu gwaith gan Rhian Symes yn uniongyrchol ac yn ddiogel ar-lein, cliciwch yma.

 

 
Move
First day nerves

Alt Text
 
 

 

Cymraeg
English

Dewiswch o'r uchod.

Gwaith Newydd

Printiau Cyfyngedig
~ Kyffin Williams

Kyffin Williams ~ Bwthyn

Ffotograffau
~ Geraint Thomas

Geraint Thomas

DELWEDDAU
Galeri 16
Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ

[t] 01286 685 227
[e] cliciwch yma
[m] map

y mis yma...