Placeholder Image 2

Printiau gan Kyffin Williams

Syr Kyffin Williams yw artist enwocaf ac mwyaf uchel ei barch Cymru..

Mae’r deuddeng print newydd yn argraffiadau cyfyngedig o 350, sydd wedi’u harwyddo gan Syr Kyffin ei hun. Fe gynhyrchwyd y printiau gan wasg enwog y Curwen-Chilford Press, Caergrawnt. Mae’r printiau wedi’u hargraffu ar bapur o ansawdd uchel.

Dymuna Oriel Ynys Môn ddathlu’r cyfraniad aruthrol a wnaed gan Syr Kyffin i’r Oriel ac i’r celfyddydau yn gyffredinol. Mae Syr Kyffin wedi rhoi sêl bendith ar brosiect uchelgeisiol a chyffrous sy’n bwriadu sefydlu oriel arddangos ychwanegol ar safle Oriel Ynys Môn, o’r enw ‘Oriel Kyffin Williams’.

Ar hyn o bryd, mae’r Oriel, trwy’r corff sy’n ei rheoli, sef Cyngor Sir Ynys Môn, wrthi’n codi’r arian sydd ei angen arni i ariannu Oriel Kyffin Williams. I helpu gyda’r gwaith o godi’r arian hwn, yn garedig, caniataodd Syr Kyffin i’r Oriel ddefnyddio darluniau gwreiddiol o’i chasgliadau i greu 12 print newydd.

Isod mae y 12 print newydd:-

Online ShopI brynu printiau Kyffin Williams yn uniongyrchol ac yn ddiogel ar-lein, cliciwch yma.

 

 
Move
Llanrhwydrus

Image Link
 
 Contact UsDiolch i chi am ymweld â’n gwefan. Os hoffech fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cymraeg
English

Dewiswch o'r uchod.

Gwaith Newydd

Printiau Cyfyngedig
~ Kyffin Williams

Kyffin Williams ~ Bwthyn

Ffotograffau
~ Geraint Thomas

Geraint Thomas

DELWEDDAU
Galeri 16
Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ

[t] 01286 685 227
[e] cliciwch yma
[m] map

y mis yma...