Placeholder Image 2

Printiau gan Elaine Jeffreys

Ganwyd Elaine yng Nghasnewydd, Gwent, ond symudodd i Gaeredin ac yna i Aberdeen lle cafodd ei haddysg gynnar. Yn yr Alban y daeth i garu'r tirwedd garw. Mae'r atgofion o hel llus ar y bryniau a chasglu llygaid maharen amryliw o'r pyllau ar lan y môr yn Stonehaven yn bwysig iawn iddi o hyd. Yn Folkestone, lle mudodd, yn hytrach na'r mynyddoedd caed calch a chlogwyni clai llwm, y ddau'n wych ar gyfer hel ffosiliau. Unwaith eto, yr oedd y môr a'i gychod a'i draethau ar y trothwy.

Wedi iddi dderbyn ei thystysgrif dysgu yng Nghaerwrangon, bu'n dysgu yn ne ddwyrain Lloegr, Birmingham a gogledd Swydd Caint, cyn dychwelyd i Gymru i ddysgu ym 1970.

Dros y blynyddoedd mae Elaine wedi archwilio gwahanol agweddau o gelf dau a thri dimensiwn. Ym 1976, gyda'i gŵr, agorodd grochendy yn Wrecsam i gynhyrchu crochenwaith caled â llaw o ffwrnais tanwydd crai. Ceir enghreifftiau o'i gwaith mewn casgliadau ledled y byd. Ers ymddeol o ddysgu, mae wedi canolbwyntio ar baentio ac mae wedi'i chyfareddu gan her dyfrlliwiau traddodiadol. Mae hi nawr yn byw yng ngogledd Cymru ac yn gweithio o'r stiwdio'n ei chartref ym Mhen Llŷn. Darlunio'r môr a'r tirwedd trwy'r awyrgylch yw ei phrif ddiddordeb bellach, ond mae hefyd yn tirlunio a phortreadu. Mae pobl yn ymddangos yn ei thirluniau ac mae ei hastudiaethau o blant a'u gweithgareddau ar lan y môr yn adlewyrchu ei phrofiadau hi o'i phlentyndod.

Yn ystod y deng mlynedd diwethaf mae ei gwaith wedi cael ei gasglu'n frwd nid yn unig yn y DG ond hefyd yng Nghanada, UDA, Awstralia a Seland Newydd.

Isod mae detholiad o brintiau Elaine Jeffreys.

Online ShopI brynu printiau Elaine Jeffreys yn uniongyrchol ac yn ddiogel ar-lein,click here.

 

 
Move
"Lazy Waters" Porth Dinllaen

Image Link
 
 

 


Cymraeg
English

Dewiswch o'r uchod.

Gwaith Newydd

Printiau Cyfyngedig
~ Kyffin Williams

Kyffin Williams ~ Bwthyn

Ffotograffau
~ Geraint Thomas

Geraint Thomas

DELWEDDAU
Galeri 16
Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ

[t] 01286 685 227
[e] cliciwch yma
[m] map

y mis yma...