Placeholder Image 2

Arddangos eich gwaith

Ydych chi’n Arlunydd/Ffotograffydd wedi’ch lleoli yng Nghymru, neu â chysylltiad â Chymru? Cliciwch yma i ddarganfod sut i arddangos, hyrwyddo a gwerthu eich gwaith yn uniongyrchol o’n gwefan.


Pwy ydym ni?
Datblygwyd Delweddau gan Delwedd, cwmni Cymreig proffesiynol sydd eisoes wedi’i sefydlu fel Cynlluniwr Gwefannau. I ddarganfod mwy am Delwedd, cliciwch yma.
Prif amcan Delweddau yw hyrwyddo, arddangos a gwerthu Celf weledol gan Arlunwyr a Ffotograffwyr o Gymru, neu sydd â chysylltiad â Chymru, yn uniongyrchol ac yn ddiogel ar-lein.

Beth yw’r manteision i chi?
Crëwyd Delweddau gan ddefnyddio ein sgiliau arbenigol. Yn ogystal ag Oriel Ar-lein i arddangos gwaith detholedig, bydd yna siop ar-lein ddiogel i’ch galluogi i werthu eich gwaith yn ddiogel ac yn uniongyrchol i’ch cleientiaid. Fe fyddwn ni yn talu’r costau o weithredu’n ddiogel a chostau’r siop ar-lein ar eich rhan.

Rydym yn wahanol i orielau ‘traddodiadol’ – mae ein rhith oriel yn cynnig:-

  • Cynulleidfa darged ehangach – Rydym yn anelu maes o law i dderbyn 100,000 o ymwelwyr bob mis!
  • Gofod arddangos di-ddiwedd - ni fydd eich gwaith yn cael ei guddio mewn cornel!
  • Costau is i chi – Ni fydd angen fframio eich gwaith ymlaen llaw!
  • Comisiwn cystadleuol – Llawer is na’r hyn a delir i orielau ‘traddodiadol’!

Bydd y wefan yn cael ei optimeiddio a’i chofrestru gyda’r prif Beiriannau Chwilio i gyd. Yn ogystal bydd ein cyllideb marchnata yn cynnwys hyrwyddo’r wefan ar-lein.

Sut mae’n gweithio?
Byddwch yn anfon lluniau o’ch gwaith atom, ynghyd â manylion a phrisiau. Yna fe fyddwn yn creu eich Oriel a’ch Siop Ar-lein..

Pan fydd cleient yn gwneud archeb ac yn prynu eich gwaith byddwn yn cysylltu â chi ar unwaith, ac ar ôl i’r cleient gadarnhau ei fod wedi derbyn eich gwaith, fe fyddwn yn eich talu.

Beth sy’n rhaid i mi wneud nesa?
Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith ar ein gwefan mae croeso i chi gysylltu â ni drwy’r dulliau canlynol.

Manylion Cyswllt
Cyfeiriad Post:
Delweddau
Galeri 16,
Galeri Caernarfon,
Doc Victoria,
Caernarfon,
Gwynedd
Wales
LL55 1SQ

Ffôn: +44(0)1286 685 227
E-bost: post@delweddau.co.uk

Neu mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau isod i gysylltu â ni:

Ffurflen Ymholiadau Ar-lein | Manylion Lleoliad


Cymraeg
English

Dewiswch o'r uchod.

Gwaith Newydd

Printiau Cyfyngedig
~ Kyffin Williams

Kyffin Williams ~ Bwthyn

Ffotograffau
~ Geraint Thomas

Geraint Thomas

DELWEDDAU
Galeri 16
Galeri Caernarfon
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ

[t] 01286 685 227
[e] cliciwch yma
[m] map

y mis yma...